مقایسه املاک

به یک نیروی خانم باسابقه  جهت کار در دفتر املاک 
آشنا به کامپیوتر
آشنا به شبکه های اجتماعی
آشنا به اصول بازار یابی
 باحقوق عالی ودر صد خوب

استخدام منشی

به یک نیروی خانم باسابقه  جهت کار در دفتر املاک 
آشنا به کامپیوتر
آشنا به شبکه های اجتماعی
آشنا به اصول بازار یابی
 باحقوق عالی ودر صد خوب